Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-03-31

Allmän kremering, >2-5 kg
Flera
Patologi
D153020
250,00
Allmän kremering, >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Anaplasma phagocytophilum (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakterie samt mykologisk odling ett material
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chlamydia/Chlamydophila (PCR)
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Coronavirus (FCoV), antikroppar
Katt
Virologi
D142200
370,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Coronaviruspaket hos katt (FCoV), utsöndrare (PCR). (1-3 prov: 620 kr/prov, 4 prov: 1500 kr totalt, + moms)
Katt
Virologi
D140780
620,00
Cytologi grundpaket, 1-3 glas ingår i priset
Flera
Patologi
D152002
826,00
Cytologi, tillägg extra glas
Flera
Patologi
D152005
136,00
Dirofilaria m fl mikrofilarier, EDTA-blod (Knotts test)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
420,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Felint calicivirus (FCV) (PCR)
Katt
Virologi
D140480
620,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Herpesvirus typ 1 (FeHV-1), PCR
Katt
Virologi
D140280
620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi grundpaket Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi grundpaket Mag- tarmutredning
Flera
Patologi
D152032
957,00
Histopatologi, en extra biopsi utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, fem extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, fixerad del av juver
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, fyra extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, helt fixerat hjärta, hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi, kombinationspaket histopatologiskt och cytologiskt grundpaket från samma patologiska
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Histopatologi, kombinationspaket: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Histopatologi, tre extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, två extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152021
298,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Immunosuppressivt virus hos katt (FIV), antikropapr
Katt
Virologi
D142210
345,00
Kadaveröppning och provtagning (exkl. kremering)
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Kattanemipaket (Mycoplasma, tre arter) (PCR)
Katt
Bakteriologi
D113023
940,00
Kattsnuvepaket (Bordetella, FCV, FeHV, Chlamydia spp., M. felis) (PCR)
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140283
1250,00
Kattviruspaket (FCoV, FIV) antikroppar och (FeLV) antigen
Katt
Virologi
D144200
940,00
Kattögonpaket (FeHV-1, Chlamydia, Mycoplasma felis), PCR
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140282
940,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira antikroppar, en extra serotyp (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Leptospira serologi, katt, paket (MAT)
Katt
D113116
720,00
Leukemivirus (FeLV), viruspåvisande
Katt
Virologi
D140070
345,00
Lungmask, träck (Baermannmetod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
365,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
800,00
Magmask, spyprov (mikroskopering)
Katt
Parasitologi
D160111
365,00
Mikrofilarier i blod, EDTA-blod, export (filtrationstest)
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycoplasma felis (PCR)
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
620,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
2252,00
Obduktion del av kropp Hund/Katt (exkl. destruktion)
Hund,Katt
Patologi
D150059
1260,00
Obduktion neurologiutredning Hund/Katt (exkl. kremering)
Hund,Katt
Patologi
D150060
3727,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt (flotation + Baermannmetod)
Katt
Parasitologi
D160160
665,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt (flotation + IF Giardia/Crypto + PCR Tritrichomonas + makroskopisk undersökning)
Katt
Parasitologi
D160159
945,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologisk träckprovsanalys (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, koccidier, Giardia (flotation med zinksulfat)
Hund,Katt
Parasitologi
D160109
445,00
Parvovirus (kattpest, panleukopeni), HI antikroppar
Katt
Virologi
D142390
530,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
620,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar (FAVN)
Hund,Katt
Virologi
D142410
800,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Sarcoptes (katt), antikroppar (Western blot)
Katt
Parasitologi
D160315
460,00
Separat kremering, >2-10 kg
Flera
Patologi
D153003
1250,00
Separat kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153014
620,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
TB/mykobakterios-undersökning (tillägg)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Toxoplasma antikroppar (ELISA)
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
670,00
Tritrichomonas foetus (PCR)
Katt
Parasitologi
D140729
630,00
Tritrichomonas foetus och Giardia/Cryptosporidium (PCR + IF)
Katt
Parasitologi
D160217
680,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00