Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Produkter

Prislistan visar ett urval av vårt sortiment. 

Produkterna presenteras i alfabetisk ordning. Du kan via rubrikerna sortera om dem efter eget önskemål.

Prisena kan visas exklusive eller inklusive moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att växla visning.

Du kan även skapa din egen personliga prislista i ”Min prislista”. Den sparas på din dator.