Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-02-17

Sökresultat:

Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget > 300 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
1300,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget 121-300 kg
Vilda djur
Patologi
D194015
650,00
Allmän kremering > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
5400,00
Allmän kremering >165-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3150,00
Allmän kremering >30-90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
150,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget 20-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194016
245,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag >300 kg
Flera
Patologi
D150100
1300,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg 1-3 djur eller per kull
Flera
Patologi
D150103
150,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag 121-300 kg
Flera
Patologi
D150101
650,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag 20-120 kg
Flera
Patologi
D150102
245,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Separatkremering > 10-30 kg
Hund
Patologi
D153002
1510,00
Separatkremering > 30-90 kg
Hund
Patologi
D153001
1720,00
Separatkremering >2-10 kg
Flera
Patologi
D153003
1250,00
Separatkremering >250 kg
Häst
Patologi
D153005
13500,00
Separatkremering >90-250 kg
Häst
Patologi
D153004
6840,00
Separatkremering 0-2 kg
Flera
Patologi
D153014
620,00