Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Sökresultat:

Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
2200,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
535,00
Bakteriell njurinflammation (BKD)
Fisk
Bakteriologi
D180004
410,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Destruktion (biologiskt material), pris per kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Epizootisk hematopoietisk nekrosvirus (EHNV) (PCR)
Fisk
Virologi
D140740
620,00
Fiskbakteriologisk undersökning
Fisk
Bakteriologi
D180000
510,00
Fiskpatogena virus, odling, en cellinje
Fisk
Virologi
D180007
965,00
Fiskpatogena virus, odling, tre cellinjer
Fisk
Virologi
D180041
1630,00
Fiskpatogena virus, odling, två cellinjer
Fisk
Virologi
D180008
1350,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Gyrodactylus spp. (enligt OIE) , 5 fiskar
Fisk
Parasitologi
D180011
1350,00
Gyrodactylus spp. (enligt OIE), 60 fiskar
Fisk
Parasitologi
D180012
13600,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar
Fisk
Parasitologi
D180013
860,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
550,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
957,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
149,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1265,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Infektiöst laxanemivirus (ISAV) (PCR)
Fisk
Virologi
D140741
620,00
Koi herpesvirus, PCR
Fisk
Virologi
D142375
620,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
510,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
510,00
Kräftpest, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180023
3500,00
Kräftpest, odling 1-2 grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180021
3150,00
Kräftpest, odling utöver grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180022
1360,00
Materialuttag, ej enskilda organ < 6 cm. Max 30 fiskar.
Fisk
Virologi
D180033
1000,00
Materialuttag, enskilda organ <= 500 g. Max 30 fiskar.
Fisk
Virologi
D180032
1950,00
Materialuttag, enstaka fisk
Fisk
Patologi
D180035
705,00
Materialuttag, enstaka fiskenskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
590,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1200,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
330,00
Materialuttag, mussla 30 st
Fisk
Parasitologi
D180057
21500,00
Materialuttag, mussla, 60 st
Fisk
Parasitologi
D180058
39000,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
920,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
440,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1350,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
630,00
Parasiter invärtes, övriga organ, mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180017
470,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1200,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
670,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor inkl materialuttag, mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180020
3150,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor, mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4900,00
Provuttag, kvicksilver
Fisk
Patologi
D180064
595,00
Provuttag, kvicksilver
Fisk
Patologi
D180065
705,00
Provuttag, musslor inklusive biologiska data
Fisk
Patologi
D180073
620,00
Pseudolomas neurophilia, PCR
Fisk
Virologi
D149802
620,00
Psorospermium, 1-5 kräftor inkl materialuttag, mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180019
2800,00
Salmonid alphavirus (SAV) (PCR)
Fisk
Virologi
D140742
620,00
Sebrafisk hälsokontroll - Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
13290,00
Sebrafisk hälsokontroll - Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
16607,00
Sebrafisk hälsokontroll - Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19440,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
710,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
710,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Typning av isolerat, virus
Fisk
Virologi
D180006
1300,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV) (PCR)
Fisk
Virologi
D140738
620,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00