Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Sökresultat:

Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella i foder, odling inkl. anrikning
Foder/Livsmedel
D112018
325,00
Salmonella konfirmering av stam (PCR)
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
970,00
Salmonella O4 och O9 antikroppar (ELISA indirekt)
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
150,00
Salmonella pullorum/gallinarum antikroppar (Snabbagglutinering)
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
65,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Salmonella subtypning med MLVA, akutanalys
Bakteriologi
D110078
1470,00