Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktioner

Prover till SVA ska tas enligt gällande provtagningsinstruktion. På den här sidan hittar du instruktioner fördelade på djurslag.

En remiss ska alltid följa med undersökningsmaterialet.

Här hittar du information om hur prov och djurkropp packas och skickas till oss, samt beställning av transportkartonger.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls