Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Besiktningsprov för häst

 1. Fyll i remissen ”Besiktningsprov för häst”.

 2. Tag på engångshandskar.

 3. Tag blodprov i alla fyra medföljande 10 mL:s heparinrör. Fyll dem helt, minimikravet är minst 9 mL plasma.

 4. Märk alla blodrören med hästens identitet.

 5. Låt ägaren/köparen kontrollera att märkningen på blodrören stämmer.

 6. Förpacka alla blodrören i frigolitlådan.

 7. Förpacka frigolitlådan i plastpåsen och förslut den.

 8. Förpacka frigolitlådan och remissen i jiffypåsen.

 9. Provtagningskitet sänds in för analys direkt efter blodprovstagningen.

Provsvaret skickas endast till den remitterande veterinären.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls