Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Coronaviruspaket för katt

Avföringsprov tas vid fyra tillfällen med sju till nio dagars mellanrum och läggs i ett provtagningskärl (till exempel dubbla plastpåsar), ett för varje prov, väl märkt med namn och provtagningsdatum.
Proverna sparas i frys. Samtliga fyra prover skickas tillsammans med väl ifylld remiss Coronaviruspaketet, detektion av FCoV-utsöndrare (pdf).

Provtagningsmaterial kan beställas från SVA, Staben för vaccinberedskap, tel. 018-67 43 00, e-post order@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls