Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för histologiskt prov

Nedanstående gäller för preparatfall som till exempel biopsier, vävnadsprover och cellutstryk.  

Hur fixeras provet?

Vävnader

 • Fixeringsvätska, förhållandet 1:10 bör gälla mellan vävnadsbit (1) och fixeringsvätska (10), (10 procent eller 4 procent formalin, i undantagsfall kan 70 procent alkohol användas)
 • Vävnadsprover/biopsier/delar av en förändring bör ha en storlek på max 2 x 1 cm (sockerbitsstora). Ta hellre flera mindre bitar än stora bitar för optimal fixering.
 • Tumörer skickas om möjligt in hela. Kan eventuellt delas på mitten i två delar. Om endast delar av en tumör skickas in, och bedömning av marginaler önskas, märk noga upp vilken/vilka marginaler som ska undersökas.
 • Hela testiklar och njurar kan med fördel delas på mitten i längsriktningen, för att erhålla snabbare fixering.
 • Om större hela organ/preparat (t ex hjärna, mjälte) behöver fixeras; skär ett par transversella snitt i organet, men skär ej helt igenom. Låt organet ligga i rikliga mängder formalin några dygn. Skicka in organet i formalin, alternativt häll bort formalinet och skicka in organet i en plastpåse.
 • Biopsier från olika mag-/tarmpartier bör skickas in i separata rör.
 • Hela hjärtan bör tömmas på blod innan de fixeras i formalin.

Cellutstryk 

 • Om möjligt bör utstryket fixeras 10 minuter i koncentrerad Metanol, därefter lufttorkas utstryket, lägg EJ på täckglas! Flera glas bör om möjligt prepareras. Skickas helst in ofärgade.
 • Objektglas med så kallad mattrand skall användas, skriv all text med blyertspenna.
 • Märk objektglasen tydligt på den sida på vilken utstryket gjorts.
 • Stryk ut tunt, var lätt på handen.
 • Om immunohistokemisk analys önskas ska utstryket göras på för ändamålet förbehandlade objektglas, t.ex. Menzel-Gläser Superfrost Plusglas.

Hur förpackas provet?

Läs även instruktionen packa prov

Formalinfixerat material

Förpacka formalinfixerat material:

 • Med fixeringsvätska i väl tillslutet kärl. Kärl för fixering av material i formalin, bör vara lika vida upptill som nertill. Röret placeras även i en skyddande sekundärförpackning samt absorberande material runtom.
 • Formalinfixerat material utan fixeringsvätska i tättslutande plastförpackning + dubbla fryspåsar samt absorberande material eller inlindat i tättslutande fryspåse x 3 samt absorberande material.
 • Märk kärl eller fryspåse tydligt och placera den märkta förpackningen i en yttre fryspåse innan den, tillsammans med ifylld remiss, skickas i vadderat kuvert.
 • Vid minusgrader ute, bör provet inte läggas på postlådan med långa tömningsintervall, då detta innebär risk för frysartefakter, vilket omöjliggör bedömning av vävnaden. För att undvika frysning, kan en del etanol per tio delar formalin tillsättas fixeringsvätskan.

Färskt material

 • Förpacka färskt material, som förvaras kylt tills det skickas in, i tätslutande förpackning + dubbla fryspåsar och absorberande material eller fryspåsar x 3 samt absorberande material, tydligt märkta innan det tillsammans med ifylld remiss skickas i vadderat kuvert. Blanda inte olika färska organ i en påse om bakteriologisk undersökning önskas.

Cellutstryk

 • Förpacka cellutstryk skyddade från varandra (om flera) och från omgivningen, helst i speciella transportaskar för objektglas.
 • Kontrollera att märkning av objektglasen syns tydligt på den sida på vilken utstryket gjorts. 

Vad ska fyllas i på remissen

 • Remitterande eller ansvarig veterinär, adress och telefonnummer
 • Djurägare.
 • Djurslag, ålder, kön och märkning.
 • Varifrån provet är taget (lokalisation på/i kroppen) och vad provet består av.
 • Relevant anamnes/sjukhistoria, samt om det provtagna djuret lever eller är avlivat/självdött. Anamnes/sjukdomshistoria kan ha stor betydelse för korrekt tolkning av provet.
 • Frågeställning/misstänkt diagnos.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls