Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för luftvägspaket - fjäderfä

Provtagningsinstruktion för veterinärer

Hur tar man provet?

Använd engångshandskar vid provtagningen. Vi rekommenderar att proverna tas från självdöda eller avlivade höns. Provtagning från levande fåglar kan medföra risker för skador på djuren. Provet tas med tops/svabbar som förs in i näsan genom den inre näsöppningen respektive i luftstrupens övre del från samma djur. Använd så kallade E-svabbar alternativt sterilpackade, torra svabbar. Om torr svabb används placeras den i ett sterilt provrör utan vätska för transport. De två svabbarna (näsa och luftstrupe) från samma fågel kan läggas i samma provrör. Vi rekommenderar provtagning av minst tre till fem olika fåglar per flock.

Prov från näshåla: Provet tas genom att näbben öppnas och svabben förs upp i springan i gomtaket och roteras mot slemhinnan i näshålan (bild 1).

Provtagning näshåla på tamhöna

Bild 1: Provtagning i näshålan från en tamhöna i samband med obduktion. Foto: Bengt Ekberg/SVA

 

 

 

 

 

 

Prov från luftstrupe: Provet tas genom att näbben öppnas och svabben förs in genom struphuvudets öppning och stryks mot slemhinnan i luftstrupens övre del.

Remiss

Glöm inte att märka proverna och fylla i remissen kallad "Luftvägsanalyser-Fjäderfä"

Obs! Om fåglar skickas till SVA för obduktion ska istället remissen "Fjäderfä Obduktion/Mikroskopisk undersökning" användas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls