Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Ektoparasiter (hår och hudskrap)

Hårprov

För påvisande av utvärtes parasiter (ektoparasiter) så som löss och/eller kvalster och deras ägg (gnetter).

Stordjur

Vid provtagning från stordjur klipps lämpligen håren tätt intill huden med en maskinsax från ett område stort som en handflata. Lägg sedan hårprovet samt håret i klippmaskinen i plastpåse som försluts väl.

Smådjur

Vid provtagning från smådjur kan provet med fördel tas genom att kamma nära huden ner på ett papper. Hårprov skickas torrt i en väl försluten plastpåse.

Artbestämning ektoparasiter

För artbestämning av ektoparasiter, t.ex. loppor rekommenderas att dessa läggs i en väl försluten burk eller plaströr.

Tejpprover ska undvikas.

Skrapprov från hud

Ytliga skrap

För påvisande av Cheyletiella kan prov tas genom ytliga hudskrap.

Djupare skrap

För påvisande och artbestämning av rävskabb (Sarcoptes) eller hårsäckskvlaster (Demodex), dvs kvalster som lever i huden krävs djupare hudskrap. Skrapprov tas på flera ställen med skalpell och helst från ett skadat hudområde samt från gränsen mellan synbarligen angripen och frisk hud. Man bör skrapa så djupt att en lindrig skada på perifera blodkärl erhålls. För Demodex behövs djupa hårskrap där huden med fördel klämts ihop.

Huden kan fuktas med glycerin för att lättare fånga upp eventuella kvalster.

Lägg skalpellblad och hudskrap i ett provrör. OBS! Använd inte olja annat än för egen undersökning vid direkt mikroskopering.

För undersökning avseende rävskabb Sarcoptesär oftast en serologisk undersökning säkrare än ett skrapprov.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls