Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion paratuberkulos

OBS! Vid klinisk misstanke om paratuberkulos, kontakta alltid jourhavande epizootolog, tjänsteman i beredskap (TIB) vid SVA, telefon 018-67 40 01.

Träckprover

Från levande djur tas träckprover för PCR-analys (och eventuellt odling).

 • Ta färsk träck direkt från ändtarmen. Använd inte glidslem eftersom det kan störa analysen.
   Foto: SVA
 • Om glidmedel behövs så använd istället paraffinolja. Cirka 0,5 - 1 deciliter träck läggs i en plastburk, burken fylls max 2/3 och märks med djuridentitet.
 • Lägg plastburken i en plastpåse som tillsluts.
 • Fyll i en SVA-remiss: ange att paratuberkulosundersökning önskas, ange orsaken till provtagningen och ange PPN. Lägg prover och remiss i ett vadderat kuvert och skicka in till SVA.
 • Om möjligt bör proverna tas så att de kommer till laboratoriet dagen efter provtagning. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag.

Organprover

Från slakterier och obduktion tas organprover och tarminnehåll för odling och/eller PCR-analys:

 • Bakre delen av ileum (cirka 3 dm) urspolad.
 • Kröslymfknutor; (cirka 2-3 stycken) i första hand bakre kröslymfknutan för ileum, i annat fall ileocecallymfknutan.
 • Tarminnehåll från ileum eller ceacum (cirka 0,5 - 1 deciliter).
 • Om andra kröslymfknutor eller tarmavsnitt är förändrade tas prov även från dessa.

Prov för histologisk undersökning tas om makroskopiska förändringar ses i tarm eller tarmlymfknutor.

Lägg organprover och tarminnehåll i separata burkar. Fyll i remiss och skicka in proverna till SVA.

Insändning av prover

Skicka proverna till:

SVA
Avdelningen för mikrobiologi
756 51 UPPSALA

Provtagningsmaterial rekvireras kostnadsfritt från SVA om analysen ska genomföras på SVA, kontakta oss i så fall på telefon 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls