Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion, Anaplasmos (granulocytär)

Anaplasmos (granulocytär)

Granulocytär anaplasmos orsakad av bakterien A. phagocytophilum sprids via fästingar (Ixodes ricinus- allmän fästing i Sverige) och leder bland annat till feber och trötthet hos flera djurslag. För diagnos av granulocytär anaplasmos erbjuder SVA PCR-diagnostik för påvisande av bakterien.

PCR

PCR är ett utmärkt verktyg för att påvisa bakterien i blod om djuret inte har antibiotikabehandlats. Oftast kan bakterien påvisas någon dag före symtomdebut fram till flera dagar, ibland upp emot någon vecka, efter kliniskt tillfrisknande. Blodprov tas i form av EDTA-blod. Ett positivt PCR-prov fastställer säkert att djuret är infekterat av A. phagocytophilum.

Om provet anlänt till SVA på morgonen erhålls provsvar i allmänhet på eftermiddagen samma dag som provet kom in.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls