Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - urinsten

Hela stenen - eller stenarna - skickas in för analys. Stenar som tas ut i samband med operation och är blodiga ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning och lufttorkas. Förvaring av stenar i formalin lämpar sig inte pga att formalin förändrar urinstenens sammansättning. 

Urin lämpar sig ej för analys, urinsedimentbara undantagsvis. Kristallbildning i urinen (kristalluria) behöver inte betyda att urinstenar har eller kommer att bildas eller vara tecken på benägenheten för urinstensbildning. Många ämnen kristalliserar ut när kroppsvarm urin svalnar. Därför skall urinsediment undersökas direkt efter provtagning. Antalet kristaller beror på koncentrationen av urinen, pH och salternas löslighet. Bara några få kristaller är alltid typiska såsom: cystin, sulfonamider och xantin. Kalciumoxalat-monohydrat förekommer vid etylenglykolförgiftning. 

Svar:
Prov som inkommit på morgonen till laboratoriet analyseras och resultatet meddelas om möjligt samma dag annars inom två till fem arbetsdagar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls