Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Salmonellakontroll burhöns som hålls i bur

Träckprovtagning 2 x 150 gram eller 4 tygsvabbar

Provtagningsinstruktionen ska användas inom den obligatoriska salmonellakontrollen för träckprovtagning av fjäderfä som hålls i bursystem. Observera att i flockar där det inte har samlats tillräcklig mängd träck på skrapor eller bandrensare vid bandens ändar där tömning sker ska träckproven samlas med tygsvabbar i stället för plockprov. Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

Detta bör finnas med i utskicket:

Träckprovstagning med plockprov                  
Träckprovstagning med tygsvabbar
3 plastpåsar     4 tygsvabbar av större modell (ca 30 x 30 cm)
2 påsklämmor 2 plastpåsar 
1 följesedel och provtagningsanvisning 1 påsklämma
1 returkuvert 1 följesedel och provtagningsanvisning
  1 returkuvert

 

Innan du börjar:

 • Läs igenom hela instruktionen.
 • I system med band eller skrapor ska dessa köras på dagen för provtagningen innan provtagningen påbörjas.
 • I system med gödselkällare kan tidningar läggas ut på gödselhögen dagen innan.
 • Om tygsvabbar ska användas ska de fuktas med kranvatten från djurens stall (ska inte vara klorerat).
 • Märk påsarna; detta är särskilt viktigt om prover från flera flockar skickas in samtidigt.
 • Byt om och sätt på dig skoskydd samt skyddshandskar vid hygiengränsen.

Provtagning med plockprover i flockar med gödselmattor/skrapor:

Träckprovtagning med plockprov

 • Träckprover samlas i två olika plastpåsar med 150 g träck i varje påse.
 • Träckproven tas från naturligt blandad träck som samlats på skrapor eller bandrensare från samtliga gödselmattor eller skrapor i huset efter utgödsling.
 • Materialet ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i de det totala provet som poolas på lab.
 • Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.

Träckprovtagning med tygsvabbar

 • Se till att utgödslingen är nyligen är körd.
 • Svabba en så stor yta som möjligt på alla tillgängliga ändar av gödselbanden med de fyra fuktade tygsvabbarna. Varje svabb ska vara täckt på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare.
 • Lägg de fyra tygsvabbarna i en påse och förslut med påsklämma.

Provtagning i flockar utan gödselmattor/skrapor

 • Träckprover samlas i två olika plastpåsar med 150 gram i varje från 60 olika platser under burarna i gödselkällaren.
 • Plockandet av träck ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i de det totala provet som poolas på lab.
 • Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.

Efter provtagningen

 • Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
 • Lägg de väl förslutna och märkta påsarna i en ren plastpåse.
 • Fyll i följesedeln.
 • Lägg plastpåsarna med prover respektive följesedel i returkuvertet.
 • Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
 • Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
 • SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls