Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Salmonellakontroll fjäderfä - frigående värphöns

Två par sockprover eller ett par sockprover samt två träckprover med tygsvabbar

Provtagningsinstruktionen ska användas för provtagning av flockar med frigående värphöns inom den obligatoriska salmonellakontrollen för fjäderfä. Grundprincipen är att två par sockprover ska tas. I värphönsflockar med flervåningssystem eller andra system med frigående höns, där största delen av träcket avlägsnats från stallet med gödselmattor ska ett par sockprov och två träckprover med tygsvabbar tas i stället. Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

Detta bör finnas med i utskicket:

Två par sockprover

 • 2 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
 • 1 par stövelskydd + 1 par skyddshandskar i en plastpåse
 • 1 följesedel och provtagningsanvisning
 • 2 plastpåsar + 1 påsklämma
 • 1 returkuvert

Ett par sockprov och två träckprover med tygsvabbar

 • 1 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
 • 1 par stövelskydd + 2 par skyddshandskar i en plastpåse
 • 2 tygsvabbar för träckprov
 • 1 följesedel och provtagningsanvisning
 • 3 plastpåsar + 2 påsklämmor.
 • 1 returkuvert

Innan du börjar:

 • Läs igenom hela instruktionen.
 • I provtagningsutrustningen finns 2 respektive ett par tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av golvet i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer. Sockorna och ev. tygsvabbarna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat).
 • Märk proverna; detta är särskilt viktigt om prover från fler flockar skickas in samtidigt.
 • Byt om och sätt på dig skoskydd samt skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna.
 • OBS Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras eller ströas innan provtagning.
 • Var noga med att proverna bara ska representera djurytrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

Provtagning med två par sockprover

 • Se till att utgödslingen är nyligen körd.
 • Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
 • Dela in stallet (yta inomhus) i tre delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på.
 • Gå runt i hela stallytan, ca 200 – 300 steg, så att provet representerar hela stallytan. Vrid tubgasen 90° runt foten efter 1/3 och 2/3 av stallytan (totalt två gånger) tills hela ytan är provtagen.
   • Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna
   • Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.
   • Skicka enbart in tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
   • Förslut påsen väl med påsklämman.

Provtagning med ett par sockprover och två träckprover med tygsvabbar

 • Se till att utgödslingen är nyligen körd.
 • Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
 • Dela in stallet (yta inomhus) i tre delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på.
 • Gå runt i hela stallytan, ca 200 – 300 steg, så att provet representerar hela stallytan. Vrid tubgasen 90° runt foten efter 1/3 och 2/3 av stallytan (totalt två gånger) tills hela ytan är provtagen.
 • I samband med att du går runt ska du ta träckprover med tygsvabbarna. Svabba en så stor yta som möjligt på alla tillgängliga ändar av gödselbanden. De två svabbarna ska vara täckta på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare.
 • Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna och tygsvabbarna plastpåsen. 
  • Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.
  • Skicka enbart in svabbarna och tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
  • Förslut påsen väl med påsklämman.

Efter provtagningen:

 • Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
 • Lägg den väl förslutna och märkta påsen i en ren plastpåse.
 • Fyll i följesedeln.
 • Lägg plastpåsen med prover samt följesedeln i returkuvertet.
 • Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
 • Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
 • SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls