Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll slaktkyckling och kalkon

Sockprovtagning 2 par sockor

Provtagningsinstruktionen ska användas inom den obligatoriska salmonellakontrollen för slaktkyckling och slaktkalkon. Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

Detta bör finnas med i utskicket:

 • 2 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
 • 1 par stövelskydd + 1 par skyddshandskar i en plastpåse
 • 1 följesedel och provtagningsanvisning
 • 2 plastpåsar + 1 påsklämma
 • 1 returkuvert
 • Läs igenom hela instruktionen.
 • I provtagningsutrustningen finns 2 par tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av golvet i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer.
  • Ett par sockor utgör tillsammans ett poolat sockprov.
  • Sockorna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat).
  • Märk proverna; detta är särskilt viktigt om prover från fler flockar skickas in samtidigt.
  • Byt om och sätt på dig skoskydd och skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna.
  • OBS Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras eller ströas innan provtagning.
  • Var noga med att proverna bara ska representera djurytrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

Innan du börjar:

 • Läs igenom hela instruktionen.
 • I provtagningsutrustningen finns 2 par tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av golvet i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer.
  • Ett par sockor utgör tillsammans ett poolat sockprov.
  • Sockorna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat).
 • Märk proverna; detta är särskilt viktigt om prover från fler flockar skickas in samtidigt.
 • Byt om och sätt på dig skoskydd och skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna.
 • OBS Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras eller ströas innan provtagning.
 • Var noga med att proverna bara ska representera djurytrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

Provtagningen:

 • Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
 • Dela in stallet (yta inomhus) i två delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på, använd ett par sockor i varje del.
 • Gå runt, ca 100 – 200 steg, så att provet representerar hela ytan i den delen. Vrid tubgasen 90° runt foten vart 25-50 steg (tre gånger per del) tills hela delen är provtagen.
 • Byt sockor och upprepa proceduren i den andra delen. Alla delar av stallet som flocken haft tillgång till ska provtas. När alla sockorna är använda skall hela utrymmet ha provtagits.
  • Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna i plastpåsen.
  • Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.
  • Skicka in enbart tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
  • Förslut påsen väl med påsklämman

Efter provtagningen:

 • Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
 • Lägg den väl förslutna och märkta påsen i en ren plastpåse.
 • Fyll i följesedeln.
 • Lägg plastpåsen med prover samt följesedel i returkuvertet.
 • Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
 • Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
 • SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.

Övriga upplysningar

Sockprovtagningen med två par sockor kan ersättas med ett par sockor och ett dammprov på 100 g som samlas upp från flera olika ställen i stallet från ytor med synlig dammförekomst. Alternativt kan fuktade dammdukar som tillhandahålls från SVA användas för uppsamling av damm från flera olika ställen i stallet. Varje svabb ska vara ordentligt täckt med damm på båda sidor. Kontakta SVA om du vill veta mer om denna alternativa provtagningsmetod samt beställa material.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls