Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Trikinanalys

För påvisande av trikiner i muskulatur. Nedan angivna mängder avser rent kött efter det att senor och fett rensats bort. Trikiner finns endast i skelettmuskulatur och bara i muskeltrådarna. Alltså inte i fett, senor, hjärta, tungans främre hårda del eller andra organ som till exempel njure.

Packa provet rätt

Vildsvin

Prov tas från frambenets grövre muskulatur (fläskläggen), mellangärdets (diafragmans) fäste mot ryggen i de köttiga delarna, eller från muskulaturen i tungans infästning (Observera! inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten). Mellan 25-50 gram färskt material krävs. Eftersom det är svårt att ta ett bra prov från tungan rekommenderar SVA prov från framben eller mellangärde i första hand.

Finns inte dessa delar kvar kan muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskeln användas. Då krävs dubbel mängd, 50-100 gram (vilket medför dubbel undersökningskostnad). Dubbel mängd gäller även kött som är/varit djupfruset (vilket också medför dubbel analyskostnad). Använd remiss Trikiner-Vildsvin (pdf).

Tamgris

Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del vid fästet mot ryggsidan (minst 10 gram), annars som vildsvin (minst 20 gram). Använd remiss Trikiner-Tamgris / Häst (pdf).

Häst

Prov tas från tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning (Observera! inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten). Mellan 25-50 gram krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan prov tas från mellangärdets fäste mot ryggraden (diafragmapelaren). Då krävs mellan 50-100 gram (vilket medför dubbel analyskostnad). Använd remiss Trikiner-Tamgris / Häst (pdf).

Björn

Prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller bakre tungmuskulatur. Cirka 50 gram krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan dubbel mängd muskulatur tas mellan revbenen. Då krävs cirka 100 gram (vilket medför dubbel analyskostnad). Använd remiss Trikiner Björn (pdf).

Övriga djurslag (zoodjur samt annat vilt än björn och vildsvin)

Prov tas från mellangärde (diafragmapelaren), muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskel. Cirka 50 gram krävs. Från dessa djurslag analyseras en större provmängd (dubbelt så mycket material som från till exempel vildsvin).  Använd SVA:s allmänna remiss för privatpersoner (pdf).

Packa provet rätt – detta behöver du:

 • Två fryspåsar
 • Absorberande material, till exempel hushållspapper.
 • Vadderat kuvert

Gör så här – trelagersprincipen:

 1. Lägg köttbiten i en fryspåse och förslut påsen ordentligt
 2. Vira in den förslutna påsen i absorberande material, till exempel hushållspapper.
  Lägg sedan allt i den andra påsen och förslut den väl.
  Eventuell märkning skrivs/sätts på den yttre påsen.
 3. Lägg prov och remiss i ett vadderat kuvert.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls