Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Rabiesvirus, vaccinationskontroll

Påvisande av antikroppar mot rabies görs i serum från helblod.

Material

Blodprov tas i serumrör, rör utan tillsats av antikoaguleringsmedel.

För analysen krävs två milliliter (2 ml) helblod eller en milliliter (1 ml) serum.

Insändande av prov

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller om transporten till laboratoriet tar lång tid. För att undvika detta kan blodprovet centrifugeras och serum hällas av innan det skickas till laboratoriet.

Lägg röret i en transporthylsa eller i ett annat skyddande hölje med ett absorberande material. Röret packas därefter i ett vadderat kuvert, t.ex. ett SVA-kuvert.

Provet kan skickas som vanlig post. En av veterinär väl ifylld remiss måste följa med varje djur. Vi rekommenderar att ni använder SVAs framtagna rabiesremiss (pdf).

Skicka provet till

SVA
Avdelningen för mikrobiologi
751 89 Uppsala

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls