Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion botulinumtoxin

Vid misstanke om botulism ska djurägaren kontakta veterinär för undersökning och helst provtagning. Serumprover kan skickas till SVA för analys. Vid analysen kan aktivt botulinumtoxin av serotyp A, B, C, C/D, D, D/C, E och F påvisas. Analysmetoden som SVA använder är helt försöksdjursfri. Kontakta gärna SVA i samband med provtagning och insändande av prover.

Minst 5 milliliter serum krävs för analysen så ta flera rör blod i så tidigt sjukdomsskede som möjligt. För fjäderfä: ta flera rör blod från djur med tydliga sjukdomssymptom. Blodet tas i rör utan tillsats eller i serumrör med gel. Om möjlighet finns: vänta tills blodkropparna sjunkit eller centrifugerats ner och överför sedan serum till ett nytt rör utan tillsats. Det är viktigt att undvika hemolys (att de röda blodkropparna spricker). Om man vill avvakta med att skicka in provet kan serumet förvaras i kylskåp eller frys i flera dygn. Helblod bör skickas till SVA omgående.

SVA är intresserade av andra provmaterial för toxinanalys inom projektet ANIBOTNET (proverna kan frysas vid behov för senare undersökning). Kontakta Annica Tevell Åberg via SVA:s växel på 018-674000 eller via mail: annica.aberg@sva.se för mer information. Dessa provmaterial är av intresse:

  • Lever
  • Träck
  • Magsäcksinnehåll/våminnehåll
  • Foder

Odling av C. botulinum görs inte inom rutindiagnostiken på SVA. Bakterien kan förekomma utan toxinproduktion vilket gör det svårt att tolka resultaten. Odlingar kan göras i forskningssyfte. Kontakta Hanna Skarin via SVA:s växel på 018-674000 eller via mail: hanna.skarin@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls