Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov häst

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (inte i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA. Det är viktigt att skicka minst 50-80 gram från varje häst, se bilder:

 

 

 

 

 

 

Individuellt prov

Ta en rejäl näve färsk avföring, minst 50-80 gram (se ovan) från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med hästens namn. Pressa ur luften ur den innersta påsen innan den försluts ordentligt. Ifall avföringen är lös bör du lägga något absorberande mellan påsarna. Vi rekommenderar att flera/alla hästar provtas även om de varit i samma hage, då äggnivåerna kan variera kraftigt mellan olika individer. Använd remiss Träckprov häst (pdf) när prov från enstaka hästar skickas in.

Samlingsanalys

Ett samlingsprov kan vara aktuellt vid uppföljning av exempelvis betesgrupper. Då skickas individuella prover (tas enligt ovan) till laboratoriet med uppgift på remissen om vilka hästar som skall analyseras tillsammans (poolas), max tre individer per analys (pool).  Markera de tänkta poolerna tydligt med klamrar på remissen och skriv att de ska analyseras tillsammans. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven. Använd remiss Träckprov-häst (pdf) när prov från hästar som ska sam-analyseras (poolas).

Övervakning i hästbesättning

Det finns även möjlighet för stall/gårdar/ som har en besättning på minst åtta hästar att delta i ett övervakningsprogram. Programmet inkluderar individuell provtagning (se ovan) en till tre gånger per år samt gårdsanpassad rådgivning om parasitkontroll och avmaskning. Proverna skickas in tillsammans med en särskild remiss för Övervakning i hästbesättningar (pdf). Märk helst påsarna med både hästnamn och nummer från remissen. När prov skickas in första gången för analys enligt övervakningsprogrammet, ska även frågeformuläret bifogas (se länk under Skicka in prov). Även för övervakningsgårdar är det viktigt att skicka tillräcklig provmängd – minst 50-80 gram.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls