Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov höns

Träckprov från värphöns/avelshöns

Provtagning utförs tidigast tre månader efter insättning. Analysen visar om hönsen utskiljer parasitägg av spolmask och /eller blindtarmsmask.

Samlingsprov av träck tas från inredningen (sittpinnar, på och under binge, gödselskruv eller skrapor) och gödselmattor om sådana finns. Ta prov från flera ställen i hönshuset. Totalt tas fyra samlingsprov med cirka 0,5-1 dl träck. Proven läggs i dubbla plastpåsar/burkar som försluts noggrant. Fyll i remissen. OBSERVERA! En remiss per provtagen avdelning/djurutrymme.

Skicka prov och remiss i vadderat kuvert till SVA. På laboratoriet analyseras de fyra proven tillsammans (totalt en analys).

Träckprov från unghöns

Träckprov skickas från unghöns tidigast tre veckor före leverans. Analysen visar om hönsen utskiljer parasitägg av spolmask och/eller blindtarmsmask.

Samlingsprov av träck tas från inredning (sittpinnar, på och under binge, gödselskruv eller skrapor) och gödselmattor om sådana finns. Ta prov från flera ställen i hönshuset. Totalt tas fyra samlingsprov med cirka 1 dl träck. Proven läggs i dubbla plastpåsar/burkar som märks med hus- och avdelningsnummer. Förslut noggrant. Fyll i remissen. OBSERVERA! En remiss per provtagen avdelning/djurutrymme.

Skicka prov och remiss i vadderat kuvert till SVA. På laboratoriet analyseras de fyra samlingsproven separat (totalt 4 analyser).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls