Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov idisslare

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA.

Nöt

Provta helst flera djur i gruppen. För undersökning av endast mag- och tarmparasiter behövs cirka 0,5-1 deciliter träck. Undersökning för stor leverflundra kräver 1 deciliter träck. Om även lungmask ska undersökas behövs cirka 3 deciliter träck totalt.

Proverna kan analyseras individuellt eller som samlingsprov om max tre individer. Om prov skall analyseras tillsammans är det en fördel om individuella prov ändå skickas till laboratoriet med uppgift om att de skall analyseras som samlingsprov, max tre individer per analys. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Får och get

Provta helst flera djur i gruppen. För undersökning av endast mag- och tarmparasiter behövs cirka 10 träckkulor. Om även lungmask ska undersökas behövs cirka 25 träckkulor totalt.

Proverna kan analyseras individuellt eller som samlingsprov om max tre individer. Om prov skall analyseras tillsammans är det en fördel om individuella prov ändå skickas till laboratoriet med uppgift om att de skall analyseras som samlingsprov, max tre individer per analys. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Det finns även möjlighet att delta i ett övervakningsprogram, övervakning av parasiter i fårbesättningar, med provtagning och rådgivning om avmaskning mm en till tre gånger årligen. Mer information om övervakning kan du läsa här. Till övervakning av parasiter i fårbesättning finns en särskild remiss.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls