Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Remisser

SVA:s vanligaste remisser i pdf-format. Remisser märkta med * kan fyllas i digitalt direkt och sparas, innan du skriver ut och undertecknar dem.

Analysmaterial till SVA ska alltid sändas in med en remiss. Remisserna hittar du uppdelade per djurslag eller material för undersökning längre ned på sidan. Klicka på dem så får du fler alternativ.

Varför olika remisser?

Det är viktigt att du fyller i rätt remiss till SVA så vi vet vilken slags analys du vill att vi ska utföra. På så vis kan vi garantera dig rätt svar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls