Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tjänster vid SVA:s förbränningsanläggning

Separat kremering

Du får tillbaka askan efter ditt djur.

Allmän kremering

Samkremering med andra djur.

Destruktion av biologiskt material

Till exempel slaktavfall, sjukhusmaterial, tullbeslag.

Värdig/etisk hantering av djurkroppar

Kremeringen av djurkroppar är en etisk och ren hantering som vi vet att djurägare vill ha. Självklart får hundleksak, filt, hästsko, grimma, blommor med mera följa med djuret i kremeringen.

SVA hjälper dig att kremera ditt djur. Foto: Peter Holmberg/SVA

Miljö

Vår anläggning är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Som ett led i SVA:s miljöarbete att minska SVA:s bidrag av koldioxid till den globala uppvärmningen använder SVA Biodiesel RME som stödbränsle vid anläggningen. Biodiesel RME uppfyller EU-kraven enligt EN 142 14. Produkten är gjord på raps, odlad i Europa. 
Vi har tillstånd att förbränna 1200 ton per år men för närvarande förbränns drygt 659 ton per år.

När du lämnar ditt djur till oss behöver det åtföljas av ett Transportdokument - allmänkremering och separatkremering (pdf) eller Transportdokument - destruktion (pdf). Du kan skriva ut dokumentet och fylla i det hemma eller vid ankomsten.

Särskilda regler enligt Jordbruksverket för transport av animaliskt material, se Jordbruksverkets Handelsdokument.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls