Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Faktablad om antibiotika och djur

Här finns ett antal faktablad om användning av antibiotika till djur samt förekomst av antibiotikaresistens hos bakterier från djur i Sverige. Syftet är att ge översiktlig information om hur antibiotika används och hur vanligt eller ovanligt det är med resistens hos olika typer av bakterier.

Faktabladen baseras till stora delar på programmet Svarm, Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering men innehåller även uppgifter från olika sammanställningar på EU-nivå.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls