Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

För barn och ungdom

Tre olika spel och en pysselbok är utformade för aktiviteter med barn och ungdomar. Spelen kan spelas på lite olika sätt och på så sätt anpassas till deltagarnas ålder och förkunskaper.

Bakteriestopp

Bakteriestopp är ett spel i storformat som kan spelas inomhus och utomhus. Foto Lizbeth Engström.

 

Spelet är i första hand avsett för barn och ungdomar, men alla ålderskategorier kan ha utbyte av att spela. Bakteriestopp ger underlag för diskussioner om skadliga bakterier och antibiotikaresistens. Spelet är i storformat och kan spelas inne och ute. Det finns en instruktionsfilm och spelinstruktioner på både svenska och engelska. En begränsad upplaga finns till försäljning från SVA, kontakta SVA på 018-67 43 00 eller via e-post order@sva.se.

Instruktionsfilm på Youtube
Spelinstruktion på svenska (pdf)
Spelinstruktion på engelska (pdf)
Tryckfil för spelbrickor (pdf)

Finn felen

Matsäck i hagenFinn felen är en serie med åtta bilder som kan användas för att diskutera och fördjupa förståelsen för nyckelbudskapen om smittskydd, livsmedelshygien och djurskydd. Till spelet hör ett diskussionsunderlag som ger stöd för samtal om bilderna och ett kunskapsstöd som sammanfattar viktiga fakta om berörda nyckelbudskap.

Spelbilder för egen utskrift (pdf)
Diskussionsunderlag (pdf)
Kunskapsstöd (pdf)

One Health memo – ett memoryspel med twist

Ett spel i större format som kan användas för att diskutera och befästa kunskaper om smittskydd, livsmedelshygien och djurskydd. Spelet innehåller 36 brickor och kan spelas som ett memoryspel med en  "twist". Twisten är att det finns 12 par med identiska bilder. En tredje, snarlik bild hör samman med varje par. Paren visar saker som är rätt och är markerade med en glad smiley. Den tredje bilden visar något som är mindre bra eller fel, och är markerad med en ledsen smiley.

Anvisningar för hur spelet kan spelas finns i  spelinstruktionen. Ett kunskapsstöd  sammanfattar viktiga fakta om berörda nyckelbudskap. En begränsad upplaga av spelet finns till försäljning från SVA, kontakta SVA på telefon 018-67 43 00 eller via e-post order@sva.se.

Spelbilder för egen utskrift (pdf)
Spelinstruktion och diskussionsunderlag (pdf)
Kunskapsstöd (pdf)

Memo-trippel

Twisten i One Healht memo är att det till varje par hör en extra bild som visar något som är mindre bra.

 

Pysselbok

En dag på gårdenPysselboken innehåller nio pysser som ger barn möjlighet att på ett roligt sätt lära sig mer om vad man ska tänka på vid ett besök på en gård med djur. Svårighetsgrad och lämplig åldersgrupp för respektive pyssel beskrivs i en handledning som finns på svenska och engelska. Själva pysselboken finns också på två språk. Den är självinstruerande för läskunniga, men icke läskunniga kan också använda pysselboken om de får muntlig vägledning.

Pyssselbok på svenska (pdf)
Handledning på svenska (pdf)
Pysselbok på engelska (pdf)
Handledning på engelska (pdf)

Frågestigen Frågestigen är ett utomhusspel som kan spelas i grupp. Foto: Tanja Strand

Frågestigens steg markeras med speplattor i naturen. Foto: Tanja Strand.

Frågestigen är ett spel med frågor, utmaningar och spelpjäser för utomhusbruk. Svårighetsgraden kan anpassas efter olika åldersgrupper. Syftet är att på ett aktivt och roligt sätt förmedla kunskap om sådant som är viktigt att veta när man umgås med djur, hanterar mat och vistas i naturen. Här kan du ladda ner spelinstruktioner, frågekort och utmaningskort för egen utskrift. Du behöver även spelpjäser, spelplattor för att markera steg längs stigen, och en stor tärning. Ett komplett spelmaterial finns till försäljning från SVA, kontakta SVA på telefon 018-67 43 00 eller via e-post order@sva.se.

Spelinstruktioner (pdf)
Frågekort med facit (pdf)
Utmaningskort (pdf)

Djuren på gården

Bilden visar en häst och beskrivande textEtt material som kan användas för att i grupp prata om sju vanlig tamdjur. Djuren: häst, gris, ko, får, get, kanin och höna presenteras med bild och beskrivande text på sex olika språk (svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja). Ett diskussionsunderlag ger stöd för samtalen.

Djuren på gården, alla språk (pdf)
Diskussionsunderlag (pdf)

Tillbaka till första sidan