Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

För lärare och ledare

Här hittar du stöd för att som ledare välja och använda det material som finns på Gör och lär-sidorna.

Allmän ledarhandledning

OmslagLedarhandledningen beskriver kortfattat hur olika aktiviteter på Gör och lär-sidorna kan genomföras. Den hänvisar  till aktuella fördjupningssidor i skriften med nyckelbudskap. Via en innehållsförteckning hittar du snabbt fram till anvisningar och förslag som rör de olika aktiviteterna. En bra överblick över allt material finns i Gör och lär-katalogen.

Allmän ledarhandledning (pdf)
Gör och lär-katalogen (pdf)

Kunskapsstöd vid ledarutbildningar

I kunskapsstödet finnas viktiga fakta om nyckelbudskapen som rör smittskydd, djurskydd och livsmedelshygien sammanfattade. Materialet har tagits fram för att ge stöd för utbildning av nya ungdomsledare inom 4H. Blivande ledare inom andra barn- och ungdomsverksamheter kan också ha glädje av materialet, exemepelvis inför ett läger eller en hajk i anslutning till en gård. Vår frågesport online hos Kahoot kan användas för att testa i vilken utsträckning de blivande ledarna har tagit till sig av innehållet.

Kunskapsstöd (pdf)
Beskrivning av frågesport online

Tillbaka till första sidan