Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

För verksamheter

Material som hjälper människor och djur att på ett tryggt sätt mötas på din gård hittar du här. Bland annat informationsskyltar på flera olika språk.

Skylt med besöksregler

BesöksreglerAlla djurhållare som tar emot besök måste berättta om de hygienregler som gäller. Att ge besökare möjlighet att tvätta händerna är den viktigaste åtgärden. Den skylt vi tagit fram sammanfattar besöksreglerna på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vår skylt kan kompletteras med muntlig information, men också med de upplysningar som lämnas i andra skyltar vi tagit fram.

Skylt med besöksregler (pdf)
Jordbruksverkets information om hygienregler
Galleri med alla informationsskyltar

Mall för handlingsplan vid zoonoshändelser

Handlingsplanen ger vägledning för hur man ska agera om man misstänkter att djur på gården bär på en sjukdom som kan smitta till människor. Du kan använda den mall som finns här för att lära dig mer om zoonotiska smittämnen, hur du kan förebygga smittrisker och vad du ska göra om det finns misstankar om att djur på gården bär på smitta som kan överföras till människor. Med hjälp av planen kan du upprätta en lista över personer som i så fall behöver kontaktas. Listan behöver uppdateras minst en gång varje år.

Mall för handlingsplan vid zoonoshändelser (pdf)

Informationsskyltar

Nio olika skyltar som kan användas för att ge viktig information till besökare på en gård med djur. Fyra av skyltarna finns på sex olika språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska och tigrinja. En begränsad upplaga av tryckta skyltar finns till försäljning från SVA. Kontakta SVA på tel 018-67 43 00 eller via e-post order@sva.se.
Du kan se och ladda ner alla informationsskyltar för egen utskrift i vårt skyltgalleri.

Galleri med alla informationsskyltar

Fyra i rad

Tillbaka till första sidan