Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mer om materialet

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har tillsammans med Sveriges 4H arbetat fram materialet på Gör och lär-sidorna. Syftet har varit att på ett lättsamt sätt förmedla hur barn och unga kan umgås med djur och natur på ett säkert och respektfullt sätt.

En viktig utgångspunkt är att djur och människor ibland bär på på smittämnen som kan överföras åt båda hållen. Detta gäller också antibiotikaresistens. Materialet bygger därför på viktiga fakta inom sex kunskapsområden: smittskydd, antibiotikaresistens, djurskydd, livsmedelshygien, miljö samt resor till andra länder. Vi kallar detta våra nyckelbudskap.

Materialet består av interaktiva spel, frågesporter, filmer med mera. Vår tanke har varit att aktiviteterna ska fokusera på diskussion snarare än på tävling. Till materialet hör stöd i form av nyckelbudskap som kopplar till de olika kunskapsområdena, samt lärar-/ledarhandledningar, instruktioner och diskussionsunderlag.

Stora delar av materialet passar många ålderskategorier inklusive vuxna och finns översatt till flera språk: arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. Det finns QR-koder som som kopplats till möjlig uppläsning via mobiltelefon. Detta för att även tillgängliggöra delar av materialet till personer med nedsatt syn.

Utöver SVA och 4H har pedagogisk och psykologisk expertis, samt smittskyddsläkare och länsveterinär lämnat viktiga bidrag till processen med att utveckla materialet. Barn och ungdomar har också bidragit med förslag och idéer.

Vi hälsar dig välkommen att fritt använda det vi erbjuder här. Du är också välkommen att ge återkoppling och berätta om just dina efarenheter av att använda materialet.

Kontaktperson på SVA är Karin Artursson, e-post karin.artursson@sva.se.

Djur och natur

Tillbaka till första sidan