Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Våra nyckelbudskap

Våra nyckelbudskap täcker sex olika kunskapsområden. Materialet på Gör och lär-sidorna tar avstamp i några eller flera av dem.

framsidaKunskapsområdena vi arbetar med är smittskydd, antibiotikaresistens, djurskydd, livsmedelshygien, miljö och resor till andra länder. Vår strävan har varit att med hjälp av text, bild och illustrationer förmedla kunskap inom dessa områden på ett lättillgängligt sätt. Det finns hänvisningar till relevanta nyckelbudskap under det material som presenteras på Gör och lär-sidorna.

Skriften Nyckelbudskap riktar sig främst till ledare och andra som vill fördjupa sina kunskaper. Våra faktablad presenterar i kortversion nyckelbudskapens olika kunskapsområden.

Nyckelbudskap (pdf, 24 Mb)
Faktablad som sammanfattar nyckelbudskapen (pdf)

Tillbaka till första sidan