Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övriga publikationer

Publikationer i pdf-format

Utgiven

Vatten till produktionsdjur - resultat från en enkät till svenska lantbrukare

2019

Handlingsplan klimatanpassning-En rapport om klimatets påverkan på djuren

2019

Fortsatta undersökningar av laxsjuklighet under 2018

2019

Modellering av smittämnestransport för ökad förståelse av risken för spridning av zoonotiska smittämnen från lantbrukets djur och människor via ytvatten (3,2 Mb)

2018

Friska djur - trygga människor. Presentation av SVA

 2018

Prevalence estimates for waterborne zoonotic pathogens in Sweden: a review of available information

2018

Laxdöden i Torneälven 2014-2016 (4,4 Mb)

 2017

Handlingsplan klimatanpassning-En rapport om klimatets påverkan på djuren

2017

Kartläggning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar

2017

Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014-2016 (3,8 Mb)

2017

Överföring av BKD-smitta mellan odlade och vilda bestånd i ett vattenområde

2016

Kartläggning av omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten Redovisning av regeringsuppdrag M2014/1349 Nm (6 Mb)

2016

Om en smitta drabbar stallet - Checklista

2015

Rapport: Kostnader för sjukdomar inom lantbruket. Beräkningar av kostnader för förebyggande smittskyddsåtgärder i relation till förväntad nytta inom gris- och nötkreatursproduktion

2013

Rapport: Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur? En faktagenomgång av kostnader och förluster som uppstår i samband med sjukdomsutbrott hos gris och nötkreatur

2012

Redovisning av resultat av genomförd prevalensstudie avseende Salmonella diarizonae 61:(k):1,5, (7) i svenska fårbesättningar

2012

Handbok i epizootisjukdomar 2012

2012

SVA - 100 år av kunskap, jubileumsboken

2011

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls