Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Riskvärderingar

SVA är en riskvärderande expertmyndighet. Som en viktig del av SVA:s uppdrag genomförs därför rutinmässigt bedömningar av risker för djurhälsa och/ eller risker för faror i foder i form av kortare eller mer omfattande riskvärderingar.

Riskvärdering

Utgiven

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa till följd av pågående utbrott i EU

 2020

Snabb värdering av sannolikhetenför att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensatill följd av pågående utbrott i Polen, Slovakien och Ungern

2020

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i Europa med spridning till i Rumänien och spridning till vildsvin i Belgien

2018

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska får- och getpopulationen utsätts för smitta med peste des petits ruminants (PPR) till följd av utbrott i Bulgarien (pdf)

2018

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i Europa med spridning till vildsvin i Ungern

 2018

Underlag för riskbaserad hantering av gödsel från salmonella- och vtec-smittade besättningar

2018

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i Europa med spridning till vildsvin i Tjeckien (pdf)

2017

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med aviär influensa till följd av pågående utbrott i EU (pdf)

2016

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med afrikansk svinpest till följd av situationen i östra Europa (pdf)

2016

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska idisslarpopulationen utsätts för smitta med bluetonguevirus serotyp-8 till följd av situationen i Frankrike (pdf) 

2016

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska nötkreaturspopulationen utsätts för smitta med lumpy skin diseasevirus till följd av utbrott i Grekland och Bulgarien (pdf)

2016

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa H5/H7 till följd av nu pågående utbrott inom EU i Frankrike och Italien (pdf)

2016

Riskvärdering om spridning av MRSA till grisbesättningar (pdf)

2015

Riskvärdering för spridning av salmonella och VTEC O157 till foder och bete via spridning av gödsel från känt smittade besättningar 

2015

Snabb riskvärdering aviär influensa Tyskland (pdf) 

2015

Snabb riskvärdering aviär influensa UK (pdf)

2015

Riskvärdering avseende smittrisk för nötkreatur och gris från avfall som importeras för förbränning (pdf) 

2015

Angående sannolikheten att svenska fjäderfä blir smittade med högpatogen aviär influensa H5N8 med anledning av fynd av viruset hos svanar i Stockhol m (pdf)

2015

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med aviär influensa till följd av pågående utbrott inom EU (pdf) 

2015

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa H5N8 till följd av utbrott på fjäderfä i Nederländerna och Storbritannien (pdf)

2014

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa H5N8 till följd av utbrott på kalkon i Tyskland (pdf)

2014

Yttrande avseende sannolikheten att få in Rabies i Sverige via illegalt införda hundar

2014

Riskvärdering med anledning av utbrotten av afrikansk svinpest i Lettland, Polen och Litauen

2014

Afrikansk svinpestvirus: utbrott på vildsvin i Litauen

2014

Yttrande avseende DVE, duck virus enteritis juli 2014 (pdf)

2014

Riskprofil för EIA, ekvin infektiös anemi (pdf)

2014

Yttrande kring smittrisker och riskhantering vid flytt av vargpar till Mellansverige (pdf)

2013

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls