Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Äldre bedömningar av risker

SVA är en riskvärderande expertmyndighet. En viktig del av vårt uppdrag är att bedöma risker för djurhälsa och/eller risker för faror i foder. Här hittar du äldre riskvärderingar vi utfört.

 

Utgiven

Riskvärdering beträffande vildsvinsförekomst i Sverige (pdf)

2009

Riskbedömmning av kläckägg i samband med utbrott av newcastlesjuka (pdf)

2009

Riskklassificering i primärproduktionen - foder och livsmedel (pdf)

2008

Smittrisker av nationellt intresse vid import av kameldjur och jak (pdf)En rapport sammanställd vid SVA.

2007

Införsel av sperma från hund och katt (pdf) Yttrande till Jordbruksverket

2007

Risken för att icke avmaskade hundar som kommer till Sverige introducerar Echinococcus Multiocularis (pdf) An assessment of the risk that Echinococcus Multilocularis is introduced with dogs entering Sweden from other EU countries without and with antihelmintic treatments.*

* Rävens dvärgbandmask finns i Sverige sedan 2011.

2006

Riskvärdering avseende risk för introduktion av rabies via legalt införda hundar och katter i Sverige (pdf)

2006

Risk assessment for tuberculosis in deer imported to Sweden (pdf)

2006

Riskvärdering avseende introduktion av rabies via insmugglade hundar i Sverige (pdf)

2005

Riskbedömning av smittsamma sjukdomar hos vilt (pdf)

2005

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls