Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

 • 2020-02-27 Avmagringssjuka eller "chronic wasting diseasase" (CWD) som drabbar hjortdjur har varit känd i Nordamerika sedan 1960-talet. Under 2016 upptäcktes den för första gången i Europa, på vildren i Norge. Under 2019 påvisades CWD även i Sverige, på tre...

 • 2020-01-17 Den 31 december 2019 rapporterade polska myndigheter om ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa, eller aviär influensa (HPAI) av typen H5N8, i en kalkonbesättning med 12.089 djur som samtliga dog till följd av sjukdomen. Sedan dess har Polen...

  Taggar:
 • 2019-04-26 Ett utbrott av mul-och klövsjuka pågår sedan juni 2018 i Nordafrika. Algeriet var först att rapportera fall av sjukdomen men utbrottet omfattar nu också Marocko och Tunisien. Nordafrika har drabbats av flera introduktioner av mul-och klövsjukeviru...

 • 2018-11-05 Under sensommaren och hösten 2018 har sjuklighet och ökad dödlighet hos vilda duvor observerats, först i västra Sverige och senare även i Stockholm och Enköpingstrakten. För att klarlägga bakomliggande orsaker har döda duvor fortlöpande undersökts...

 • 2018-09-20 När belgiska myndigheter den 13 september 2018 rapporterade att afrikansk svinpest (ASF) bekräftats på vildsvin i orten Etalle i provinsen Luxembourg, i sydöstra Belgien, cirka 10 km från franska gränsen, var det första gången på över 30 år som...

 • 2018-07-24 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. Afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att breda ut sig inom EU; främst hos vildsvi...

 • 2018-07-09 Nyligen rapporterades ett bekräftat utbrott av peste des petits ruminants (PPR) i tre får- och getbesättningar som betat i nära kontakt med varandra i sydöstra delen av Bulgarien vid gränsen till Turkiet, där sjukdomen förekommer sedan flera år....

 • 2018-06-14 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill uppmärksamma veterinärer och djurägare att försommarens väder med torka och senare i kombination med större regnmängder på vissa håll i landet, kan öka risken för mjältbrand hos gräsätare, särskilt...

 • 2018-05-04 Den 21 april 2018 rapporterade ungerska myndigheter om ett första fall av afrikansk svinpest i landet. Sedan dess har ytterligare två fall rapporterats från samma område. Smittan påvisades i vildsvin som hittades döda i regionen Heves i norra...

 • 2018-03-13 Nyligen konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn som undersöktes i den svenska influensaövervakningen av vilda fåglar. Det är första gången denna typ av fågelinfluensa påvisas i Sverige. Under vecka 11 påvisades...

  Taggar:
 • 2018-03-08 Det finska livsmedelssäkerhetsverket EVIRA har meddelat att prionsjukdomen avmagringssjuka (chronic wasting disease (CWD) på hjortdjur har påvisats i landet för första gången. Sjukdomen påträffades hos en 15-årig självdöd älg i Kuhmo. Resultatet h...

 • 2017-12-21 För knappt fyra år sedan introducerades afrikansk svinpest till östra EU: först till Litauen och Polen och kort därefter till Lettland och Estland. Sjukdomen etablerade sig i vildsvinsstammarna i de drabbade länderna, med sporadiska utbrott också...

 • 2017-10-27 Återigen har en svensk värphönsbesättning drabbats av newcastlesjuka (ND). Det virus som orsakar ND är aviärt avulavirus 1 (AAvV-1) vilket tidigare benämndes aviärt paramyxovirus typ 1 (APMV-1). Virus finns i flera genotyper/stammar och med olika...

 • 2017-10-16 I förra veckan meddelade norska myndigheter att två nya fall av avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease = CWD) på hjortdjur konstaterats i landet. Det första fallet gäller ytterligare en vildren från Nordfjella, samma område som smittade renar...

 • 2017-06-29 Tjeckiska myndigheter rapporterade 27 juni två bekräftade fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin i Zlin i östra Tjeckien. Mest närbelägna tidigare fall 400 km bort i Ukraina. Mer på SVA:s webb om smittläget i EU och risken för Sverige:...

 • 2017-06-12 Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka (ND). Den slutsatsen drar Jordbruksverket i en nyligen publicerad rapport kring samhällsekonomiska konsekvenser av en möjlig framtida övergång till att vaccinera fjäderfä mot ND....

 • 2017-06-08 Campylobakterios är den mest rapporterade zoonosen på människa i ett flertal länder, inklusive Sverige. Antalet rapporterade fall har ökat de senaste åren i såväl Sverige som EU i sin helhet. Under 2016 rapporterades 11 021 fall av campylobakterio...

 • 2017-01-23 Efter några års tystnad verkar det som om smittspridningen av schmallenbergvirus i Europa fått lite ny fart. Från Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland har man under de senaste månaderna rapporterat om fall av aborter, missbildning...

 • 2016-11-11 Fågelinfluensa av typen H5N8 har återigen börjat cirkulera i Europa. Under en dryg vecka har smittan spridit sig över stora delar av norra och centrala Europa, med ett antal fall de senaste dagarna i Sveriges absoluta närområde. Det finns inga...

  Taggar:
 • 2016-08-10 Mjältbrand konstaterades först hos en tjur som dött på bete på Omberg den 7 juli. Sedan dess har mjältbrandsorsakade dödsfall bekräftats hos ytterligare nio nötkreatur, ett får och en häst. Dessutom har en död älg som påträffats i området visat si...

  Taggar:
 • 2016-07-04 Smittläget inom EU vad gäller ett flertal allvarliga epizootisjukdomar är fortsatt problematiskt. Fågelinfluensa , lumpy skin disease , afrikansk svinpest och bluetongue är sjukdomar som har varit i fokus under det gångna året, och kommenterats på...

 • 2016-05-25 Smittläget inom EU vad gäller ett flertal allvarliga epizootisjukdomar är fortsatt problematiskt. Fågelinfluensa , lumpy skin disease , afrikansk svinpest och bluetongue är sjukdomar som har varit i fokus under det gångna året, och kommenterats på...

 • 2016-04-07 Statsepizootologen kommenterar ett fall av klassisk BSE (galna kosjukan) i Frankrike och ett fall av prionsjukdom hos ren i Norge. Båda sjukdomarna hör till familjen transmissibla spongiforma encefalopatier, TSE, men är två skilda sjukdomskomplex....

 • 2016-02-29 En glädjande nyhet är att det nu på EU nivå har uppmärksammats vilken fara smuggling av hundvalpar utgör. Illegal försäljning av attraktiva raser som chihuahua och fransk bulldogg men även labradorer uppges öka stort inom EU. Förutom att smuggling...

  Taggar:
 • 2016-02-11 Utbrott av virusabort hos häst, orsakat av ekvint herpesvirus EHV-1 , förekommer årligen i Sverige liksom i de flesta länder, eftersom viruset är mycket spritt. Viruset kan ge luftvägsinfektion, kastning (missfall, ”virusabort”) hos dräktiga ston,...

 • 2015-12-22 Den 25 november informerade franska myndigheter EU-kommissionen om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittad med högpatogen (aggressiv) fågelinfluensa av typen H5N1. Genom utökat övervakningsarbete h...

  Taggar:
 • 2015-12-01 Den 25 november 2015 informerades EU-kommissionen av franska myndigheter om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Av de 32 fåglarna hade 22 självdött...

  Taggar:
 • 2015-11-26 FAO:s europeiska kommission för kontroll av mul- och klövsjuka, EuFMD, varnar Europas chefsveterinärer för den oroande utvecklingen för mul- och klövsjuka i Europas närområde. EuFMD lyfter fram tre händelser som illustrerar den komplexa situation...

 • 2015-09-22 Den 14 september 2015 informerade EU:s generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO) om att bluetonguevirus serotyp 8 (BTV-8) bekräftats hos nöt och får i regionen Allier i centrala Frankrike. Primärfallet var ett får som insjuknat d...

  Taggar:
 • 2015-08-28 Den 20 augusti 2015 rapporterade grekiska myndigheter utbrott av Lumpy skin disease i två nötkreaturbesättningar med totalt 200 djur i regiondelen Evros, som gränsar mot Turkiet. Utbrotten utgör de första kända fallen av sjukdomen i EU. Lumpy skin...