Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg upplagda under augusti 2011

  • 2011-08-31 De senaste åren har antal fall av fågelinfluensa, H5N1, sjunkit för varje år – men nu ses åter en ökning. Ökningen finns i de länder i Asien där H5N1 är etablerad men även närliggande länder, som tidigare varit fria från smitta, har drabbats. Därf...

    Taggar: