Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg upplagda under oktober 2013

  • 2013-10-23 Rabiesläget i Europa är sårbart och nya fall kan tyda på en försämring av läget. Det som är aktuellt nu är två rabiesfall i Nederländerna den senaste veckan.  Enligt uppgift  var två stycken fyra månader gamla valpar (kullsyskon), som förts in til...

    Taggar: