Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg upplagda under april 2013

  • 2013-04-05 Rapporterna från Kina om fall av H7N9-influensa på människa sätter åter risken för överföring mellan djur och människor i fokus Det har ännu inte klarlagts hur de drabbade personerna smittats. Någon gemensam kontakt eller smittkälla har inte helle...

    Taggar: