Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg upplagda under juni 2013

  • 2013-06-18 Med anledning av att en rabiessmittad hund påträffats i Spanien och att en norsk studie visar att många importerade hundar saknar skydd mot rabies vill SVA påminna om vikten av att agera för säkrare införsel/import av hundar. Det är lätt både att...

    Taggar:
  • 2013-06-05 Två utbrott av lågpatogen fågelinfluensa H7 har i dagarna rapporterats i vår närhet. Danmark meddelade den 3 juni upptäckt av lågpatogen fågelinfluensa av typen H7 i ett viltfågelhägn på Jylland. Provet togs inom ramen för deras kontinuerliga...

    Taggar: