Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg taggade med ebola

  • 2015-06-30 Statsepizootologen kommenterar en färsk Efsarapport om faktorer som verkar pådrivande för överföring av ebolavirus från djur till människa i Västafrika. Tre typer av flygande hundar (stora fladdermöss) anses vara reservoar för ebolavirus i...

    Taggar:
  • 2014-10-20 Frågor och svar om ebola och smitta mellan djur och människa. Under utbrott av ebola, som det som nu pågår i Västafrika, bidrar djur så vitt det är känt inte till smittspridningen. Smitta sker från människa till människa. Vilken roll spelar vilda...

    Taggar: