Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

Blogginlägg taggade med Hund

  • 2013-12-16 Fallet med två bulgariska rabiesinfekterade hundar i Nederländerna, som SVA skrev om den 23 oktober , har avskrivits som falskt positiva efter att analysresultatet inte kunnat bekräftas. Det finns alltid en risk för falskt positiva eller falskt...

    Taggar:
  • 2013-10-23 Rabiesläget i Europa är sårbart och nya fall kan tyda på en försämring av läget. Det som är aktuellt nu är två rabiesfall i Nederländerna den senaste veckan.  Enligt uppgift  var två stycken fyra månader gamla valpar (kullsyskon), som förts in til...

    Taggar: